Öğrenci Ön Kayıt Formu
ÖĞRENCİNİN:
Bu alan sadece faturalandırma için gereklidir.
ÖĞRENCİNİN ADRES BİLGİLERİ
VELİ İLETİŞİM ÖNCELİĞİ
VELİ BİLGİLERİ
YAKIN BİLGİLERİ

A - GENEL ŞARTLAR

 1. Öğrenci servis aracında kesinlikle emniyet kemeri takacaktır. Bu konuda velisi öğrenciye servis aracında emniyet kemerini takması için uyarıda bulunacaktır.
 2. Servis aracının okula zamanında ve sağlıklı bir şekilde ulaşabilmesi için, öğrenci servis sürücüsünün belirttiği saatten 5 dakika önce hazır olacaktır.
 3. Yolun herhangi bir nedenle kapalı olması, girilemeyen sokak, araç girişi yasak olan siteler ve olağanüstü haller dışında, öğrenci kesinlikle sabah ve akşam öğrenci servis bilgi formunda belirtilen adresinden alınır ve ilgili adrese bırakılır.
 4. Öğrenci, okul çıkışında herhangi bir nedenle servis ile dönmeyecek veya servis aracının güzergahında farklı bir noktada inecek ise, velisinin vereceği yazılı izin belgesini ilgili Müdür yardımcısına onaylatarak servis sürücüsüne iletmek zorundadır.
 5. İstisnai ve özel durumlar dışında, servis sürücüsü veya servis rehberi, kapının zilini çalarak veya telefonla arayarak geç kalan öğrenciyi uyarmakla yükümlü değildir.
 6. Öğrenci herhangi bir nedenle okula gelemeyecekse,  bir gün önce veya sabah alındığı saatten 30 dakika önce araç sürücüsü veya servis rehberine haber verecektir.
 7. Bazı güzergahlarda on kişiden az öğrenci olması veya 10 öğrenciden az kişilerin ayrı servis talep etmesi durumunda, aylık servis ücreti, 10 öğrencinin toplam servis ücretinin, mevcut öğrenci sayısına bölünmesiyle belirlenir.
 8. Öğrencinin okula gelmediği günlerde, araç sürücüsü ve servis rehberinden öğrenciye ait kişisel eşyalarını okuldan alıp eve teslim edilmesi talep edilmez.
 9. Öğrenci servis aracına öğretmen dışında kimse alınmaz. Araç kapasitesi müsait ise servis sorumlusunun ve okul yönetiminin bilgisi dahilinde, servis aracına misafir öğrenci kabul edilebilir.
 10. Mücbir sebepler dışında, düzenlenen araç servis güzergahı bireysel talepler doğrultusunda değiştirilemez.
 11. Servis kuralarına uymayan öğrenci okul yönetimine bildirilir.
 12. Servis kayıtları, okul kayıt işlemi süresinde yapılır. Bu süre içerisinde kaydı yapılmayan öğrencimize okul açıldığında servis hizmeti verilmez.
 13. Tarafınızca doldurulmuş bilgilerin tümü sadece servis organizasyonunda ve faturalandırma işlemlerinde kullanılmakta, organizasyon dışında üçüncü bir kişiyle paylaşılmamaktadır. Servis hizmeti sonlandırıldığında, kayıtlı bilgilerinizin saklanması da sonlandırılmaktadır.

B - TAŞIMACININ YÜKÜMLÜLÜKLERİ

 1. Hizmette kullanılacak servis aracı, Karayolları Trafik Kanunu, Yönetmeliği ve İ.B.B Servis Araçları Yönergesinde belirtilen özelliklere ve Eğitim Yılı süresince yürürlüğe girecek tüm yasal yükümlülüklere uygun olacaktır.
 2. Servis aracında iletişimi sağlamak için GSM telefon bulunacaktır.

C - SERVİS ÜCRETLERİ

 1. Servis ücretleri kredi kartı ile peşin veya taksitli olarak ödenebilir.
 2. Banka havalesi ile yıllık ücreti şirketin belirlemiş olduğu tarihe kadar peşin olarak ödeyen velilerimize, %5 indirim uygulanır.
 3. Mevcut eğitim-öğretim dönemi içinde, il genelinde servis ücretlerinde artış yapılması durumunda artış oranında tutar sene içerisinde tahsil edilir.
 4. Yarıyıl tatili haricindeki Resmi, Milli, idari tatillerde servis ücreti tam olarak ödenir. Yarıyıl tatili için UKOME  (Ulaştırma Koordinasyon Müdürlüğü )‘nin kararı uygulanır.
 5. Bir önceki yıldan servis ücret bakiyesi bulunan öğrencimize, bakiye ödemesini gerçekleştirmeden yeni dönemde servis hizmeti verilmez.
 6. Öğrencinin, ikametgahının değişmesi, okuldan ayrılması, uzun tedavi gerektiren bir hastalık geçirmesi, hizmetten memnun olmaması nedenleri ile servisten ayrılması durumunda;
  • Öğrencinin servis ücreti yıllık peşin havale ile ödenmiş ise, şirket öğrencinin servisten ayrıldığı tarihten sonraki servis ücretini iade edecektir.
  • Servis ücret ödemesi,  kredi kartı ile yapılmış ise, öğrencinin servisten ayrıldığı tarihten itibaren şirket, öğrencinin servisten ayrıldığını ve kredi kartında belirtilen kalan aylık taksitlerin iptal edilmesini bankaya bildirecek ve veliden hiçbir talepte bulunmayacaktır.
 7. Mücbir sebeplerden dolayı servis hizmetinin kesintiye uğraması halinde ücreti ödenmiş ilgili ayın servis ücreti için herhangi bir talepte bulunulamaz. Ücreti ödenmiş olan diğer aylar için servis hizmetinden faydalanılamayan sürenin ücreti velimize iade edilir veya bir sonraki eğitim öğretim yılının servis ücretinden mahsup edilir.